کرج ،خیابان شاه عباسی،خیابان فاطمیه ،پلاک ۴۵ طبقه اول

تلفن: 02632229077